Jesteś tutaj: atfinanse.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse przedsiębiorstw

Koszty zatrudnienia pracownika

Prowadzenie własnej firmy zazwyczaj wiąże się z koniecznością zatrudnienia pracowników, którzy zajmą się wykonywaniem konkretnych zadań. Dla wielu pracodawców problemem jest jednak koszt zatrudnienia pracownika. Trzeba bowiem pamiętać o tym, iż kwota, jaką otrzymuje zatrudniony, nie jest jedynym wydatkiem, który musi ponosić pracodawca. Najważniejsze znacznie odgrywa rodzaj umowy, na podstawie której pracownik wykonuje swoją pracę. Dodatkowymi opłatami są ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Są to jednak opłaty, które trzeba ponosić wyłącznie w przypadku zatrudnienia na um

Rachunkowość

Rachunkowość sprawia niekiedy przedsiębiorcom spore problemy, a szczególnie tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność. Mianem rachunkowości określa się uniwersalny system ewidencji gospodarczej, który odzwierciedla przebieg oraz rezultaty prowadzonej przez jednostkę działalności. Niektórzy uznają rachunkowość za synonim księgowości, jednak należy pamiętać o tym, iż to drugie jest jedynie jednym z działów rachunkowości, obok kalkulacji oraz sprawozdawczości. Zasady związane z prowadzeniem rachunkowości regulowane są przez przepisy prawne. Z tego względu jest to działalność, jaka powinna zostać powierzona kompetentnym osobom. Wiele mniejszych firm

Inwestorzy

Istnieje kilka sposobów na to, żeby zdobyć fundusze potrzebne na założenie oraz rozwój działalności gospodarczej. Jedną z dostępnych metod jest znalezienie prywatnego inwestora. Przed rozpoczęciem poszukiwań należy jednak dokonać dokładnych obliczeń, żeby przekonać się, jak dużej kwoty się potrzebuje oraz jakie będą w przyszłości prawdopodobne zyski. Nie każdy z inwestorów jest bowiem w stanie zaoferować bardzo dużą sumę. Istotne jest także przygotowanie rzetelnego planu biznesowego. Nikt bowiem nie zechce zainwestować swoich pieniędzy w to, co nie ma realnych szans na sukces. W przypadku znalezienie inwestora trzeba natomiast dokładnie uzgodnić z nim warun