Jesteś tutaj: atfinanse.pl >Artykuły dla kategorii ‘Długi

Prawa dłużnika

Nie zawsze brak zapłaty za wykonaną usługę wynika ze złej woli zleceniodawcy. Bardzo często powodem niezapłacenia należności są poważne problemy finansowe osoby bądź firmy, która zleciła wykonanie usługi. W takiej sytuacji warto postępować rozważnie, aby uniknąć pojawienia się kolejnych problemów. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest podjęcie rozmów z wierzycielem, celem rozłożenia należności na raty oraz ustalenia dogodnych terminów ich spłaty. Niekiedy pomocne okazuje się skorzystanie z pomocy mediatora, który uwzględniając potrzeby i możliwości obu stron konfliktu ułatwia dojście do porozumienia. Należy także pamiętać, iż wierzyciel nie ma prawa

Prawa wierzyciela

Osoby prowadzące własną działalność nierzadko miewają problemy z wyegzekwowaniem zapłaty za wykonane przez siebie usługi. Obowiązujące przepisy prawne zapewniają jednak wierzycielom możliwość dochodzenia swoich praw. Podstawą jest zawarta pomiędzy stronami umowa. Warto przy tym pamiętać, iż za ważną uznaje się również umowę zawartą ustnie. Istnieje jednak wówczas konieczność udowodnienia, iż taka umowa została zawarta i wykonano określoną w niej usługę. Wierzyciel ma prawo samodzielnie próbować odzyskać swój dług, skorzystać z usług firmy windykacyjnej, jak również dokonać sprzedaży wierzytelności. W przypadku wyboru tej pierwszej możliwości p

Samodzielne odzyskiwanie długu

Brak zapłaty za wykonaną usługę to problem, na który napotyka znaczna część przedsiębiorców. Będąc w takiej sytuacji należy pamiętać o tym, iż wierzyciel ma prawo ubiegać się o odzyskanie swojej należności. Niektórzy powierzają to zadanie firmom windykacyjnym, jednak możliwe jest podjecie samodzielnych działań. Warto postępować wówczas we właściwej kolejności. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową należy zatem podjąć próby dobrowolnego rozwiązania konfliktu. W tym celu przede wszystkim wysyła się listowne wezwania do zapłaty. Dobrym rozwiązaniem jest także telefoniczne kontaktowanie się z dłużnikiem, a jeżeli jest to możliwe, osobiste odwie