Jesteś tutaj: atfinanse.pl > Finanse przedsiębiorstw > Kara jako koszt firmy

Kara jako koszt firmy

Działalność gospodarcza to konieczność wypełniania szeregu obowiązków o charakterze administracyjnym, a także bezpośrednio związanych z obsługą klienta, jak i  wynikających z zawieranymi umowami i porozumieniami z licznymi kontrahentami. Pomimo najlepszych chęci nie zawsze wszystkie czynności wykonywane są w sposób poprawny, czy chociażby zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie, z tego też powodu zdarza się, że na przedsiębiorcę nakładane są kary finansowe. W niektórych przypadkach kary poniesione z tytuły działalności można potraktować jako koszty uzyskania przychodu.

Nie każda jednak kara stanowi koszt uzyskania przychodu, o czym można się przekonać sięgając po odpowiednie źródło wiedzy. Istnieje ogólna zasada mówiąca o tym, że określony wydatek może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem jednak, że został on właściwie udokumentowany (np. fakturą lub rachunkiem). Co więcej, wydatek ten musi być poniesiony w celu osiągnięcia bądź też zachowania przychodu lub zabezpieczenia jego źródła. Z kosztów uzyskania przychodu wyklucza się jednak wydatki, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu. W katalogu wydatków niebędących kosztami firmy znalazły się w głównej mierze kary nakładane na przedsiębiorców w postaci kosztów egzekucyjnych, mandatów i odsetek od zaległości podatkowych.

Do kosztów można jednak zaliczyć wydatki związane z wypłaceniem tzw. kar umownych lub z tytułu odszkodowań. O tym, czy zapłacona kara lub odszkodowanie można zaliczyć na poczet wydatków firmy w dużej mierze decyduje treść umowy zawartej z klientem lub kontrahentem, na mocy której powstało zobowiązanie stanowiące punkt wyjść przy ustalaniu poszczególnych kar. Z powodu złożoności i zmienności przepisów dotyczących działalności gospodarczej, zanim uzna się określone wydatki za koszty firmy, lepiej dokładnie sprawdzić czy oby na pewno działanie to będzie zgodne z prawem.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.