Płacenie podatku ryczałtem

Podatek w formie ryczałtu oznacza uproszczony sposób rozliczania się z podatku, kiedy to podstawa opodatkowania nie jest ustalona. Podatek w formie ryczałtu mogą płacić osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby duchowne oraz osoby osiągające dochód z wynajmu lub dzierżawy. Taki sposób opodatkowania ma wiele zalet i szczególnie nadaje się dla osób, które prowadzą małe firmy lub dopiero planują otwarcie działalności. Podatek taki może dotyczyć podatników, który prowadzili działalność samodzielnie lub w postaci spółki i nie osiągnęli dochodu wyższego niż 150 tysięcy euro rocznie. Nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg, jak również stawki podatku ni

Rynek aplikacji mobilnych

Obecnie jednym z najbardziej rozwijających się rynków są aplikacje mobilne, których popularność z każdym rokiem rośnie. Spada zainteresowanie mobilnymi wyszukarkami. Natomiast użytkownicy smarfonów coraz więcej czasu spędzają korzystając z mobilnych aplikacji, takich jak Facebook. Statystyczny użytkownik smartfona poświęca 19% swojego czasu spędzonego przy aplikacjach mobilnych na Facebooka. Dalej idzie zainteresowanie aplikacjami rozrywkowymi i grami. Z kolei najmniej czasu spędza się nad aplikacjami mobilnymi, które oferują najnowsze wiadomości. Jednocześnie ludzie są coraz bardziej zainteresowani aplikacjami związanymi z mediami społecznościowymi i komunikatora

Spłata kredytu gotówkowego

Przy składaniu wniosku o kredyt klienci mogą wybrać sposób spłacania kredytu. Będzie on uzależniony do tego czy dany klient posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Kredyt może być spłacany z rachunku bankowego lub przez przelew wynagrodzenia z pracy. Jeśli klient nie ma rachunku bankowego może taki rachunek założyć i zapewnić środki na spłatę kredytu. Spłata kredytu odbywa się w postaci rat. Raty mogą być takie same przez cały okres spłacania kredytu, mogą być też malejące. Jeśli okaże się, że klient dysponuje odpowiednimi środkami na wcześniejsze spłacenie całego lub części kredytu, może to zrobić. W większości przypadków jest to bezpłat